T-PARK UPGRADE

Projekt T-Park upgrade se skládá z postupné výstavby šesti nových objektů, které budou součástí stávajícího technologického parku provozovaného MSIC. Nynější kapacita T-Parku je stoprocentně naplněna, navzdory změnám v přístupu firem k využívání podnikatelských nemovitostí po pandemii Covid-19 poptávka po prostorech v T-Parku nadále roste. Technologické firmy a startupy vyhledávají přidanou hodnotu služeb inovačního ekosystému, které jsou s kapacitami T-Parku úzce propojeny.

Investory jednotlivých nových budov budou Město Ostrava, Moravskoslezský kraj nebo jimi vybraní developeři. U některých budov bude investorem MSIC, případě konsorcium partnerů vytvořené MSIC. Každý z investorů jednotlivých objektů si zajišťuje financování. Důraz bude kladen na zapojení soukromého kapitálu tam, kde to bude po dohodě všech akcionářů MSIC dávat smysl. Koordinátorem celého procesu postupného rozvoje budov a inovační infrastruktury T-Parku je MSIC, který zodpovídá za celou funkčnost a rentabilitu provozu T-Parku.