Kontakty

))

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Technologická 372/2
708 00 Ostrava–Pustkovec

prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

hlavní řešitel, prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci
igor.ivan@vsb.cz
+420 596 999 710
+420 596 999 550

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

vedoucí Energy Lab, ředitel CEET VŠB-TUO
stanislav.misak@vsb.cz
+420 596 993 308
+420 596 993 494

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

vedoucí Materials & Environment Lab
radek.zboril@vsb.cz
+420 596 991 548

doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.

vedoucí Industry 4.0 & Automotive Lab
petr.simonik@vsb.cz
+420 596 995 936

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

vedoucí Social Lab, prorektor pro strategii a rozvoj OU
ondrej.slach@osu.cz
+420 553 46 2345

Mgr. Pavel Csank

předseda představenstva MSIC
Pavel.Csank@ms-ic.cz