Tým

prof. Igor Ivan

ředitel REFRESH

prof. Stanislav Mišák

vědecký ředitel Energy Lab

doc. Petr Šimoník

vědecký ředitel Industry 4.0 & Automotive Lab

prof. Radek Zbořil

vědecký ředitel Materials & Environment Lab

dr. Ondřej Slach

vědecký ředitel Social Lab
Martina Šaradínová
PR manažer
Pavlína Gáliková
hlavní projektový manažer
Pavel Podveský
podpora pro zajištění stavební infrastruktury
Michaela Manová
podpora pro zajištění inovací a transfer technologií

Správní rada REFRESH

 • prof. Václav Snášel, rektor VŠB-TUO
 • doc. Petr Kopecký, rektor Ostravské univerzity
 • Hejtman Moravskoslezského kraje
 • Mgr. Jan Dohnal, primátor města Ostrava
 • Ing. Kateřina Kupková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Mgr. Jan Skipala, ředitel Krajské hospodářské komory MSK
 • Bc. et Bc. Martin Haváček, předseda Studentské komory AS VŠB-TUO

Řídicí rada REFRESH

 • prof. Igor Ivan, ředitel REFRESH
 • prof. Stanislav Mišák, vědecký ředitel EL
 • doc. Petr Šimoník, vědecký ředitel IAL
 • prof. Radek Zbořil, vědecký ředitel MEL
 • dr. Ondřej Slach, vědecký ředitel SL
 • Mgr. Pavel Csank, předseda představenstva MSIC
 • Dieter Weise, zástupce Fraunhoferovy společnosti
 • Ing. Pavlína Gáliková, hlavní projektový manažer