10. 08. 2023

Díky elitnímu projektu se vědci z VŠB-TUO zaměří na materiály a technologie pro udržitelný rozvoj

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se zařadila mezi úspěšné žadatele o prestižní projekty z výzvy Špičkový výzkum operačního programu Jan Amos Komenský. Díky dotaci 464 milionů korun budou vědci pod vedením Fakulty materiálově-technologické (FMT) spolu s dalšími partnery v následujících pěti letech v rámci projektu MATUR vyvíjet nové materiály a technologie pro udržitelný rozvoj. Celkem podporu získalo 15 projektů, v soutěži uspělo jen šest tuzemských univerzit.

„Základní úlohou projektu je snížení energetické náročnosti průmyslu, efektivní revitalizace stávajících výrobních odvětví a podpora těch nových, vysoce produktivních. Zaměříme se na vývoj nových materiálů a technologií pro širokou škálu technických aplikací, které budou hrát významnou roli právě ve snižování spotřeby energetických a surovinových zdrojů. Zefektivnění výrobních technologií i hledání nových možností konstrukčního řešení a technických aplikací materiálů v konečném důsledku snižují emisi oxidu uhličitého, zlepšují životní prostředí a mají pozitivní dopady na ekonomiku,“ představil hlavní cíle projektu jeho hlavní řešitel Bohumír Strnadel z FMT.  

Podle děkanky FMT Kamily Janovské je získání projektu obrovským úspěchem nejen pro fakultu, ale pro celou VŠB-TUO. Do projektu se totiž zapojí výzkumníci i z jiných fakult a vědeckých center VŠB-TUO. Dalšími partnery jsou Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR, Vysoká škola chemicko-technologická, Univerzita Palackého, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

„Jsem velmi pyšná na to, že se nám za univerzitu podařilo připravit společný projekt, na jehož řešení se budou podílet nejen excelentní vědecké týmy z VŠB-TUO, ale i dalších významných českých i zahraničních pracovišť. Projekt staví na bázi partnerství vědecko-výzkumných a vzdělávacích organizací, což ve spojení s vysoce aktuálním tématem projektu, špičkovými znalostmi odborných týmů a interdisciplinárním zaměřením projektu významnou měrou přispělo k získání projektu,“ uvedla Janovská.

Cílem výzvy Špičkový výzkum je podpořit interdisciplinární výzkum postavený na excelentním týmu a mezinárodní spolupráci, který má vysoký potenciál přinést špičkové a v budoucnu využitelné výzkumných výsledků. Po prvním kole hodnocení bylo do dalšího kola doporučeno či doporučeno s výhradou 56 projektů z celkem 74 předložených žádostí. K financování bylo doporučeno 15 projektů. Osm získaly ústavy Akademie věd ČR, dalšími podpořenými žadateli jsou vedle VŠB-TUO i Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Masarykův onkologický ústav. Celková dotace výzvy činila 8 miliard korun, částka 1,1 miliardy korun zatím nebyla vyčerpána.