09. 05. 2024

Inovační polygon CEETe patří mezi top dekarbonizační projekty

Inovační polygon CEETe, který vznikl koncem loňského roku v areálu VŠB – TUO jako součást Centra energetických a environmentálních technologií a je rovněž součástí projektu REFRESH, zaujal v zahraničí a získal ocenění od společnosti Schneider Electric. Ocenění v soutěži Sustainability Impact Awards si zasloužil díky svému vědeckému a praktickému přínosu v oblasti dekarbonizace.

„Hlavním cílem CEETe je s využitím unikátního laboratorního zázemí a špičkových pracovníků demonstrovat možnosti dekarbonizace energetiky, tedy odklon od energetiky závislé na fosilních palivech k energetice udržitelné, využívající nízkouhlíkové technologie s plným respektem k principům cirkulární ekonomiky. Unikátnost řešení spočívá nejen ve vysoké technologické úrovni a vyspělosti jednotlivých zařízení, ale zejména v jejich synergickém propojení v jeden funkční celek s možností jeho škálovatelnosti, modulárnosti a transportovatelnosti,“ uvedl ředitel CEET Stanislav Mišák, který v projektu REFRESH vede Energy Lab.

Budova CEETe byla koncipována jako energeticky soběstačná v rámci celoročního provozu. Při designu byl proto kladen velký důraz na maximální využití ploch pro získání energie a pro tento účel je součástí energetického mixu budovy fotovoltaická elektrárna s unikátním umístěním ve fasádě budovy kombinovaná se střešní instalací. Systém doplňují větrné turbíny s vertikální osou otáčení, které byly navrženy speciálně pro městskou zástavbu. Samotná energetická soběstačnost je optimalizována s podporou velkokapacitního bateriového úložiště s řízením pomocí sofistikovaného dispečerského systému. Environmentální charakter CEETe je umocněn maximalizací využití dešťové vody pro sanitární účely, hydroponickou laboratoř a taktéž pro závlahu zelené střechy a zejména zelené fasády, která vytváří zajímavý kontrast k technicistickému designu budovy.

Soutěž Sustainability Impact Awards se koná od roku 2022 a hodnotí přínos partnerských projektů společnosti v oblasti dekarbonizace vlastních provozů i mimo ně. Vyhlášení letošního slavnostního finále se uskutečnilo 3. dubna v rámci Innovation Summitu v Paříži.