09. 07. 2024

Letní škola SAN4Fuel v Terstu přivítala špičkové vědce z oboru

Nejnovějším pokrokem v oblasti atomární katalýzy a jejího využití v energetických či environmentálních aplikacích se zabývali účastníci Letní školy projektu SAN4Fuel, která se uskutečnila v závěru června v italském Terstu. Vědci světového renomé na ní sdíleli své poznatky a zkušenosti s nastupující vědeckou generací. Mezi přednášejícími byl i hlavní editor nejvýznamnějšího vědeckého časopisu Science.

Projekt SAN4Fuel se věnuje využití převratného vědeckého postupu – atomárního inženýrství, s jehož pomocí vědci z CATRIN Univerzity Palackého, Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO, Univerzity v Terstu a Univerzity Friedricha Alexandera (FAU) v německém Erlangenu vyvíjejí nové materiály pro získávání „zelené“ energie nebo snižování emisí oxidu uhličitého v ovzduší. Cílem je hledat řešení pro ukončení závislosti na fosilních palivech.

„Důležitou součástí projektu je vedle konkrétních vědeckých výsledků také spolupráce v rámci mezinárodního týmu a sdílení zkušeností. Letní školy jsou tak skvělou příležitostí, jak si předat nejnovější poznatky. Doktorandi a juniorští výzkumníci se mohou učit od těch nejlepších v oboru. Hlavní přednášky pronesli například Paolo Fornasiero, editor časopisu ACS Catalysis, Patrik Schmuki, Matthias Beller či Radek Zbořil, kteří se opakovaně objevují na seznamech nejcitovanějších vědců světa, či Phil Szuromi – editor renomovaného vědeckého časopisu Science. Vedle vědeckých témat jsme ale diskutovali například také o možnosti společných doktorských programů,” uvedl hlavní organizátor akce a hlavní řešitel projektu Štěpán Kment.

Program obsahoval řadu přednášek a následných diskuzí. Patrik Schmuki z FAU hovořil o ko-katalyzátorech na bázi jednotlivých atomů při fotokatalytické výrobě vodíku. Radek Zbořil, hlavní řešitel za VŠB – TUO, se zaměřil na uhlíkové nanostruktury a popsal jejich klíčovou roli v atomárním inženýrství pro environmentální, energetické a medicínské aplikace. Matthias Beller z Leibnizova institutu pro katalýzu v Rostocku ukázal možnosti využití katalyzátorů v moderních systémech ukládání energie. Strukturní a teoretický popis atomárních katalyzátorů byl předmětem přednášek Giorgia Zoppellara z VŠB-TUO či Gianfranca Pacchioniho z University of Milano-Bicocca. Další vystoupení se týkala například plasmonických katalyzátorů nebo možnostem charakterizace katalyzátorů pomocí synchrotronových technik.  

„Osobně mě zaujala přednáška doktora Szuromiho, která ukázala, jak důležité je umět vědeckou práci správně předat vědecké komunitě. Samotný vědecký objev je často jen malá část dlouhé cesty, která vede k publikaci v těch nejlepších světových časopisech. Z hlediska vědecké spolupráce jsme nalezli řadu nových témat zejména v oblasti fotokatalýzy a heterogenní katalýzy s využitím unikátních atomárních katalyzátorů v procesech výroby organických sloučenin či zeleného vodíku,“ uzavřel Radek Zbořil.

Projekt SAN4Fuel pořádal letní školu již podruhé, první se uskutečnila loni v Ostravě.