20. 09. 2023

Materials-Envi Lab propojila kick off meeting s workshopem evropského projektu SAN4Fuel

Výzkumné záměry a nejnovější výsledky své práce představili výzkumníci z Material-Envi Lab (MEL) Centra nanotechnologií CEET na kick off meetingu, který se uskutečnil 19. září na VŠB-TUO. Při této příležitosti se konal rovněž workshop projektu SAN4Fuel, na němž se výzkumná skupina pod vedením Radka Zbořila podílí společně s kolegy z CATRIN Univerzity Palackého, Univerzity v Terstu a Univerzity Friedricha Alexandera v německém Erlangenu.

„Kick off meeting Materials-Envi Lab vnímám jako pilotní představení práce mnoha zahraničních kolegů, kteří v nedávné době posílili naše řady s podporou projektu REFRESH. Cílem bylo maximálně propojit výzkumné aktivity stávajících členů laboratoře s novými kolegy, kteří dříve působili na prestižních ústavech například v Izraeli, Švédsku nebo Německu. Současně jsme v rámci řešení evropského projektu San4Fuel diskutovali potenciál využití výpočetních přístupů při návrhu pokročilých materiálů a analýze mechanismu jejich působení v katalytických energetických, biomedicínských či environmentálních aplikacích. Velká pozornost byla věnována možnostem využití nových technik pořizovaných z projektu REFRESH v jednotlivých výzkumných projektech,“ uvedl vedoucí MEL Radek Zbořil.  

Podle něj kolegové představili nejen svůj výzkum, ale i grantové projekty, které podávali v rámci výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships. „Byl jsem mile překvapen kvalitou výzkumných projektů a věřím tomu, že řada z nich má šanci uspět v této prestižní výzvě,“ doplnil Zbořil. Součástí obou setkání byla i návštěva národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Materiálově environmentální laboratoř je zaměřena na vývoj nových materiálů na bázi uhlíku a sloučenin kovů s využitím materiálové chemie, pokročilých depozičních technik na površích a atomárního inženýrství.