18. 09. 2022

MSIC slavil, SMARAGD se představil

Jsme otevřená platforma pro spolupráci a zveme veřejný sektor, firmy i univerzitní pracoviště, aby přiložili ruku k dílu a hledali možnosti pro rozvoj regionu. I to zaznělo na prezentaci vize SMARAGD a jejích projektů, která se uskutečnila 15. září v rámci programu Narozeninového festivalu Moravskoslezského inovačního centra (MSIC). Právě tato společnost oslavující pět let své  existence stojí spolu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava za plánem rozvoje inovačního prostředí v regionu.

 „Jsem si jistý, že VŠB-TUO jako jediná technická univerzita v kraji hraje klíčovou roli v rozvoji regionu zejména ve vazbě na rozvoj inovačního kapitálu, který zde bezesporu je. Vytváří podhoubí pro to, aby se zde dělo něco velkého. Neřešme malé změny, ale udělejme skutečně velkou změnu a krok kupředu,“ řekl prorektor pro strategii a spolupráci Igor Ivan.

Univerzita a MSIC již před několika lety přišly s vizí vybudování inovačního ekosystému, který bude schopen obstát v mezinárodní konkurenci, pomůže zastavit odliv mladých lidí z regionu a zatraktivní jej jako místo pro vzdělávání či podnikání.

„Máme jasnou vizi a tu již naplňujeme v mnoha projektech. Pokud se nyní naskytla příležitost využít podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace, rozhodli jsme se jí využít, protože tím se vše zintenzivní. Velmi si vážíme toho, že se nám podařilo navázat úzké kontakty s VŠB-TUO. Připojit se ale mohou další, jsme otevřená platforma pro spolupráci,“ zdůraznil předseda představenstva MSIC Pavel Csank.

Klíčovými oblastmi jsou energetika, vývoj nových materiálů, automatizace a robotizace a také společenské dopady, které zavádění nových technologií může přinést. Právě na tyto oblasti se v projektu REFRESH zaměří čtyři tzv. živé laboratoře vybudované VŠB-TUO a Ostravskou univerzitou ve spolupráci s MSIC.

Jednu z těchto laboratoří, Industry 4.0 and Automotive Lab, představil její vedoucí Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, jenž je také místopředsedou představenstva Národního centra průmyslu 4.0.

„Některé z našich technologií, například sdílená auta, průmyslová či osobní vozidla s automatizovaným řízením, lze už vidět v našem kampusu. Provádíme vývoj digitálních dvojčat pro optimalizaci výrobních procesů, vyvíjíme a testujeme zcela nové aplikace pro 5G komunikační sítě. Mnohé vyvíjené technologie ale viditelné nejsou, neboť jsou či budou součástí komplexních systémů a celků. Jako příklad lze uvést oblast senzoriky, kde se využívá umělé inteligence a strojového učení. Budeme rovněž provázáni s ostatními laboratořemi a budeme se snažit výsledky například materiálového nebo energetického výzkumu prostřednictvím digitalizace procesů posouvat blíže k praxi,“ objasnil Šimoník.

Podle účastníků diskuze se již rýsuje propojení stávajících projektů vize SMARAGD, jimiž jsou REFRESH a T-PARK UPGRADE, s dalšími projekty v regionu.