03. 06. 2024

Odborník na kvantovou distribuci klíčů sdílel své zkušenosti na Ca‘ Foscari University of Venice

Seznámení s principy kryptografie, ale také možnostmi, díky nimž lze čelit nadcházejícím hrozbám v této oblasti, přinesl seminář Miroslava Vozňáka z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, který se uskutečnil 24. května na Ca‘ Foscari University of Venice. Vyžádaný seminář ostravského vědce byl součástí Kolokvia technické fyziky.

Podle odborníků na kryptografii je zřejmé, že dnes užívané konvenční šifrovací algoritmy budou prolomeny kvantovými počítači vysokého výkonu. Je jen otázkou času, a především pokroku ve vývoji kvantových procesorů, zda k tomuto dojde do deseti či dvaceti let.

„Ptá-li se někdo, jak se můžeme vypořádat s nadcházejícími hrozbami pro dnes užívanou kryptografii, máme naštěstí odpověď. Existují dva způsoby, a to postkvantová kryptografie (PQC) a kvantová distribuce klíčů (QKD),“ objasnil profesor Vozňák.

Proces standardizace PQC byl iniciován v roce 2016 Národním institutem pro standardizaci a technologie (NIST) v USA, kde lze sledovat rovněž dosažené výstupy. Odborná komunita v oblasti kryptografie byla vyzvána, aby předložila nové algoritmy odolné vůči prolomení kvantovými počítači. Další zmíněný způsob není založen na matematických přístupech výpočetní složitosti, ale na principech kvantové fyziky, což je myšlenka kvantové distribuce klíčů (QKD). QKD umožňuje pomocí principů kvantové fyziky ustanovit sdílený tajný klíč a ověřit, že nebyl odposlechnut, tento klíč je použit pro šifrování a dešifrování zpráv, čímž zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti komunikace.

„Na semináři jsem na začátku stručně představil principy kryptografie, poté jsem seznámil účastníky s projektem Open Quantum Safe implementujícím PQC a hlavní část jsem věnoval kvantové distribuci klíčů,“ doplnil Vozňák, který se s účastníky podělil i o zkušenosti z nedávno ukončených projektů H2020 OpenQKD a NATO Quantum5.