20. 02. 2023

Petr Šimoník obhájil pozici ve vedení Národního centra Průmysl 4.0

Petr Šimoník, vedoucí Industry 4.0 & Automotive Lab v chystaném projektu REFRESH, obhájil post místopředsedy představenstva Národního centra Průmysl 4.0 pro další funkční období. Novým ředitelem Národního centra Průmysl 4.0 se stal Robert Keil.

Národní centrum Průmysl 4.0 je unikátní ekosystém, který je jedním z hybatelů změn v českém průmyslu směrem k transformaci a digitalizaci. Od roku 2017 se mu podařilo vybudovat funkční ekosystém pro inovace a spolupráci napříč akademií, průmyslovými firmami a veřejnou správou.

Právě spolupráce průmyslu a akademického prostředí je klíčová pro Petra Šimoníka z VŠB-TUO. „V současné revoluční dekádě transformace několika průmyslových odvětví v duchu principů a prostředků 4.0 a za účelem zavádění optimalizací ve výrobě a logistice, v souladu s tlakem na udržitelnou energetiku, budu nadále velmi aktivně podporovat synergické budování kompetencí v rámci průmyslových testbedů situovaných v akademickém prostředí českých univerzit. Nesmíme polevit v našich snahách o praktické implementace a vytváření konkrétních úspěšných aplikací. Pevně věřím, že do rychlíku Praha-Brno-Ostrava nastoupí další cestující a budou přidány další stanice – testbedy pro aplikace průmyslové digitalizace a robotiky,“ uvedl Šimoník v tiskové zprávě Národního centra Průmysl 4.0.

Podrobné informace jsou dostupné na https://www.ncp40.cz/.