13. 09. 2022

REFRESH na konferenci partnerské Ostravské univerzity

Vystoupení českých i zahraničních odborníků, kteří se specializují na využití SMART technologií v energetice, dopravě, zdravotnictví, vzdělávání, veřejné správě,  urbánním plánování i jinde nabídne konference Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů III.

Ve dnech 20. a 21. října ji  v ostravském Kulturním domu K-TRIO pořádá Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Součástí programu bude rovněž představení projektu REFRESH,  na němž pořádající univerzita a VŠB-TUO společně s Moravskoslezským inovačním centrem spolupracují.

Setkání bude závěrečnou konferencí projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“.

https://smart-x.cz/2022/04/20/inovativni-pristupy-v-rozvoji-mest-obci-a-regionu-iii/