15. 10. 2023

REFRESH obstál v hodnocení Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje na výbornou

Strategický projekt REFRESH, který se má díky propojení akademických a průmyslových partnerů zásadní  měrou zasadit o transformaci a rozvoj Moravskoslezského kraje, schválila jednomyslně Regionální stálá konference (RSK) Moravskoslezského kraje. Díky tomu učinil projekt, jejž předkládají VŠB-Technická univerzita Ostrava, Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) a Ostravská univerzita, další  výrazný krok směrem ke konečnému rozhodnutí o přidělení dotace. Projekt je klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD (SMARt And Green District), tedy proměny kraje na chytrý a zelený region.

„Jsem velmi rád, že projekt byl velmi pozitivně přijat a komentován. Takové hodnocení je výsledkem tvrdé práce nejen při jeho samotné přípravě, ale de facto už i zahájení jeho realizace. Máme za sebou náročné období a já děkuji zejména vedoucím čtyř takzvaných živých laboratoří, na kterých projekt stojí, a centru projektové podpory za dobře odvedenou práci. Je to důležitý krok na dvouleté cestě k definitivnímu schválení klíčového projektu strategie SMARAGD,“ řekl prorektor VŠB-TUO a hlavní řešitel REFRESH Igor Ivan, který projekt na pátečním jednání RSK MSK prezentoval.

REFRESH, jenž se uchází o finanční podporu z operačního programu Spravedlivá transformace, znamená zásadní investici pro posílení výzkumné excelence v Moravskoslezském kraji. Staví na vzniku živých laboratoří, v nichž spolupracují špičkoví vědci, studenti i firmy. Toto vzájemné propojení povede k inovacím v klíčových oborech i jejich uvedení do praxe, přispěje k úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci a zastaví odliv mladých a vzdělaných lidí z regionu.  Strategickými výzkumnými tématy jsou moderní energetika, nové materiály, robotizace a automatizace, ale také společenské dopady s transformací spojené.

V rámci přípravné fáze již partneři začali vizi naplňovat. Svědčí o tom příchod excelentních vědců do regionu, rostoucí grantová a publikační úspěšnost, pokroky v transferu technologií do praxe, obrovský nárůst mezinárodní spolupráce či zvýšený zájem uchazečů o studium. Zájem o spolupráci již projevila celá řada malých a středních firem, ale i velkých průmyslových hráčů.