03. 01. 2024

Řídicí rada REFRESH ladila klíčové aspekty projektu

Klíčové aspekty projektu REFRESH, jenž má zásadní měrou přispět k transformaci Moravskoslezského kraje, projednali  v prosinci členové rozšířené Řídicí rady. K oficiálnímu zahájení realizace projektu podaného v rámci operačního programu Spravedlivá transformace zbývá ještě poslední krok, a sice vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí ČR.

„Cílem jednání bylo seznámit všechny účastníky s aktuálním stavem projektu REFRESH a zároveň představit jeho klíčové aspekty v oblasti organizační struktury, indikátorů, výkonnostních parametrů, definovaných milníků, způsobu monitoringu a kontrol řešení projektu. Hovořili jsme rovněž o formě komunikace dosažených výsledků projektu dovnitř i vně, finančním řízení projektu či analýze rizik,“ uvedl prorektor pro strategii a spolupráci a hlavní řešitel projektu Igor Ivan.

Strategický projekt REFRESH, který VŠB-TUO předložila spolu s Moravskoslezským inovačním centrem a Ostravskou univerzitou, schválila loni v říjnu jednomyslně Regionální stálá konference (RSK) Moravskoslezského kraje. Projekt je klíčovým nástrojem pro naplnění vize SMARAGD (SMARt And Green District), tedy proměny kraje na chytrý a zelený region. Cílem je přivést do regionu špičkové vědce a propojit je v takzvaných živých laboratořích se studenty i komerčním sektorem. Strategickými výzkumnými tématy jsou moderní energetika, nové materiály, robotizace a automatizace, ale také společenské dopady s transformací spojené.