25. 08. 2022

SMARAGD se představí na oslavě pátých narozenin MSIC

Představení strategické vize SMARAGD (SMARt And Green District) a jejích klíčových projektů REFRESH a T-PARK UPGRADE bude jedním z bodů programu Narozeninového festivalu MSIC, který se uskuteční 15. září v areálu MSIC Ostrava. Moravskoslezské inovační centrum a VŠB-TUO jsou předkladateli vize, díky níž má v regionu vzniknout mezinárodně konkurenceschopný inovační ekosystém. Partneři se společně ucházejí o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Hlavní protagonisté vize z obou institucí se od 15:45 zúčastní panelové diskuze s názvem SMARAGD – SMARt And Green District. Zájemci mohou debatu vyslechnout v rámci programu Business 2 Science Stage.

„Jsme rádi, že budeme moci prezentovat hlavní zásady a myšlenky naší vize i obou klíčových projektů. Hlavní zásadou veškerých našich plánů je spolupráce, včetně té mezi akademickou a komerční sférou. I proto jsme přijali pozvání MSIC, které už pátým rokem pečuje o moravskoslezský inovační ekosystém,“ uvedl prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor Ivan. Podle něj se do debaty zapojí i někteří vedoucí budoucích živých laboratoří, které mají být unikátní platformou pro spolupráci vědců, studentů, podnikatelů i veřejnou správu a živnou půdou pro vznik inovací.

MSIC nabídne bohatý program na pěti stagích v areálu T-parku MSIC.  Více informací je dostupných na https://festivalmsic.cz/.