12. 12. 2023

Špičkový výzkum posílí nová výzkumná infrastruktura

Nový vysokorozlišovací skenovací elektronový mikroskop (HRSEM) a zařízení pro fotoelektronovou spektroskopii (XPS) mohou již využívat odborníci Materials-Envi Lab v Centru energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO. Vědcům slouží zejména pro popis vlastností materiálů s aplikacemi v energetice, katalýze či biomedicíně.

„Špičkový výzkum nelze provádět bez špičkového vybavení. Proto jsem rád, že i díky projektu REFRESH jsme mohli tuto unikátní vědeckou infrastrukturu pořídit. Umožní nám to získat velmi detailní informace o chemickém složení, struktuře a vlastnostech vyvíjených materiálů. Obě techniky lze navíc používat simultánně, dokážeme tak popsat chemické složení a strukturu konkrétních objektů zobrazovaných mikroskopem,“ vysvětlil vedoucí Materials-Envi Lab Radek Zbořil.

Vysokorozlišovací skenovací elektronový mikroskop (HRSEM) je unikátní nástroj pro detailní povrchovou a strukturní analýzu připravených nanomateriálů, ať už ve formě 2D nebo 3D. V Materials-Envi Lab slouží k popisu velikosti, struktury a morfologie studovaných materiálů a nanostruktur s unikátní možností kombinovat měření ve skenovacím i transmisním módu (STEM) s přesným chemickým mapováním.

Vysokorozlišovací skenovací elektronový mikroskop (HRSEM)

Především pro komplexní chemické analýzy (kvantitativní a kvalitativní) a analýzy chemických stavů povrchů nejrůznějších vzorků je určena rtg-fotoelektronová spektroskopie. Tato pokročilá technika se používá pro chemickou a strukturní analýzu povrchů pevných látek, případně zamražených vzorků. „Přístroj v naší laboratoři využijeme k popisu chemického a strukturního složení materiálů včetně popisu chemických vazeb ve vyvíjených materiálech s možností odlišit různé funkční skupiny nebo valenční stavy jednotlivých prvků,“ objasnil Ondřej Malina.

Vědci z MEL budou uvedené techniky využívat především pro vývoj nové generace katalyzátorů, materiálů pro ukládání a přeměnu energie či nových materiálů pro environmentální a biomedicínské aplikace.

Zařízení pro fotoelektronovou spektroskopii (XPS)