20. 09. 2023

Univerzita i Fraunhoferova inovační platforma se zúčastní konference Business2Science

Panelové diskuze, případové studie, pitch-deck session nebo třeba networking nabídne letošní odborná konference Business2Science, kterou 19. října pořádá Moravskoslezské inovační centrum Ostrava. Unikátní konference, která propojuje světy podnikání a výzkumu a přispívá k jejich efektivní spolupráci, se zúčastní rovněž zástupci VŠB-TUO a Frauhoferovy inovační platformy. Ústředním tématem třetího ročníku je Marketingová excelence neboli Z laboratoře na trh a zpět.

Stejně jako v předchozích letech se i tentokrát konference zúčastní hosté z řad výzkumníků i podnikatelů. Mezi řečníky za VŠB-TUO figurují proděkan pro vědu a výzkum FEI a zástupce vedoucího Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO Radek Martinek nebo Radek Zbořil z Centra nanotechnologií CEET. Fraunhoferovu inovační platformu na VŠB-TUO zastoupí vědecký pracovník oddělení energetických systémů ve Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT Vladislav Kolarik.

„V tuzemsku ojedinělou spolupráci VŠB-TUO s dvěma instituty Fraunhoferovy společnosti na konferenci představíme také na našem meet pointu. Zájemcům vysvětlíme možné formy spolupráce, její hlavní oblasti i přínosy a zodpovíme případné dotazy,“ uvedla ??? FIP Kateřina Angus.

Pozvání přijal hlavní poradce pro strategický rozvoj inovačních ekosystémů ze švédské Vinnovy Kjell-Håkan Närfelt. Mezi diskutující usednou například bývalý rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák, Operations Product Manager Pavel Tuček za Forvia Hella, marketingový ředitel fintech startupu Lemonero Jiří Lexa a výzkumná ředitelka MoraviaLab s.r.o. Zuzana Šitavancová.

Podrobné informace jsou dostupné na https://www.business2science.cz/.