05. 10. 2022

Vědci CEET a Opolské univerzity zahajují společný výzkum částečných výbojů

Spojit síly ve výzkumu částečných výbojů se rozhodli výzkumníci Centra ENET, součásti Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO, a Opolské univerzity. Cílem je vytvořit účinný nástroj pro odhalení částečných výbojů. Partneři hovořili i o případné spolupráci v rámci chystaného projektu REFRESH.

„Jedná se o poměrně složitou problematiku, jejíž řešení se hledá několik desetiletí. Funkční univerzální nástroj ale stále chybí. Diagnostikovat částečné výboje v izolačních systémech různých elektrických zařízení je velmi důležité, neboť z dlouhodobého hlediska mohou ohrozit funkčnost i bezpečnost izolačních systémů,“ uvedl Jan Fulneček z Centra ENET.

Myšlenka vzájemné spolupráce vznikla letos na jaře, kdy se výzkumníci obou institucí setkali na mezinárodní konferenci Electric Power Engineering (EPE).

„Následně jsme se sešli, probrali možné výzkumné záměry a nyní zahajujeme společný výzkum. V budoucnu bychom rádi společně dosáhli také na velký mezinárodní projekt,“ uvedl Fulneček. Daným tématem se podle něj zabývá jen malý počet týmů, v tuzemsku ho kromě ostravské univerzity odborníci neřeší vůbec, nebo jen okrajově.

Diagnostika částečných výbojů přispívá k bezpečnému a spolehlivému provozu energetických zařízení. Částečné výboje vznikají v izolačních systémech. Nezpůsobují sice okamžité výpadky elektrické energie, ale postupně mohou vést k degradaci izolačního systému a závadám, jejichž odstranění vyžaduje vysoké finanční náklady.