06. 02. 2024

VŠB-TUO a Ostravská univerzita hledají i díky projektům REFRESH a LERCO průniky ve výzkumu

Představení výzkumných záměrů projektu REFRESH a vybraných směrů výzkumu projektu LERCO bylo hlavní náplní společného workshopu, který se uskutečnil v pondělí na VŠB-TUO. Cílem setkání zástupců VŠB-TUO, Ostravské univerzity, ale například i Fakultní nemocnice Ostrava bylo přemýšlet o možných styčných plochách ve výzkumu i další případné spolupráci. Díky oběma projektům z operačního programu Spravedlivá transformace bude možné v příštích letech využít zhruba 4,5 miliardy korun pro rozvoj nejen univerzit, ale zejména Moravskoslezského kraje.

„Projekty nechápeme jako soutěž, v níž by měla vyhrát jedna univerzita nad druhou. Chceme naopak hledat formy, jak se můžeme vzájemně podpořit a spolupráci systematizovat. Oba projekty by měly sloužit nikoliv jako cíl, ale jako inkubátor pro vznik dalších velkých projektů,“ uvedl rektor VŠB-TUO Václav Snášel.

S tím souhlasil i rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. „Průniky a styčné plochy obou projektů mohou být dosti velké. Vzájemné spolupráci přikládáme velkou důležitost,“ doplnil.

V rámci projektu REFRESH bude vybudována jedinečná evropská infrastruktura pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých materiálových technologií. Propojení akademických a průmyslových partnerů v takzvaných živých laboratořích povede k transformaci kraje v chytrý a zelený region v duchu vize SMARAGD. VŠB-TUO coby hlavní řešitel bude na těchto úkolech spolupracovat s Ostravskou univerzitou, Moravskoslezským inovačním centrem a Fraunhofer-Gesellschaft. V těchto dnech čeká projekt na konečné rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 2,5 miliardy korun.

Projekt LERCO již schvalovací proces ukončil, celkové náklady se pohybují kolem 1,8 miliardy korun, Také LERCO má za cíl transformovat region z uhelného na zdravější a chytřejší. Ostravská univerzita a její partneři mají vysoký odborný potenciál s ambicí stát se excelentním pracovištěm ve vybraných medicínských, přírodovědných, biomedicínských a behaviorálních oborech. V rámci projektu spolupracuje devět excelentních výzkumných týmů. Potkávat se zde budou odborníci z Lékařské, Přírodovědecké a Pedagogické fakulty OU, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO) i lékaři z praxe z Fakultní nemocnice Ostrava. Propojení s komerčním sektorem zajistí spolupráce s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC).

Na workshopu vystoupili vedoucí čtyř živých laboratoří projektu REFRESH. Odborné týmy a vědecké aktivity Industry 4.0 & Automotive Lab prezentoval Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUP, cíle Energy Lab představil ředitel Centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák a s výzkumem Materials-Envi Lab seznámil Radek Zbořil. Podle nich půjde nejen o kvalitní základní výzkum, ale průmysl a region od odborníků očekává i konkrétní řešení přenositelná do praxe. Proč je důležité sledovat společenské dopady technologických změn objasnil za Social Lab Ondřej Slach, prorektor Ostravské univerzity.

Za projekt LERCO vystoupili zástupci tří výzkumných záměrů zaměřených na bioinformatiku, genetiku a buněčnou terapii, aplikovaný výzkum v onkologii či využití umělé inteligence a virtuální reality v medicíně. „Je dobré podívat se na to, kde jsou styčné body a kde bychom mohli postupovat společně. Pěvně věřím, že se týmy propojí,“ řekl mimo jiné Štefan Reguli z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Podle představ obou univerzit by na workshop měla navázat další setkání, kde bude možné na základě získaných informací navrhovat konkrétní společná řešení.