09. 07. 2023

VŠB-TUO spolu s partnery z U!REKA získala podporu v rámci iniciativy Evropské univerzity

Projekt U!REKA SHIFT, který připravila Urban Research and Education Knowledge Alliance (U!REKA), jejíž součástí je i VŠB-TUO, byl vybrán Evropskou komisí pro financování v rámci European Universities Initiative.

Co to pro nás znamená jsme se zeptali prorektora Igora Ivana, který VŠB-TUO v rámci konsorcia U!REKA již po několik let zastupuje v rámci Steering Committee a přípravu projektu vedl. „Samozřejmě mě těší, že jsme po měsících intenzivní práce na projektové žádosti, na níž se podílely týmy univerzit napříč konsorciem U!REKA, v Bruselu uspěli. Je to odměna za kvalitní práci členů Centra projektové podpory a Oddělení mezinárodních vztahů, kteří se na přípravě žádosti aktivně podíleli. Pro nás to znamená, že dále výrazně posilujeme naši aktivitu v oblasti internacionalizace. Zviditelňujeme Moravskoslezský kraj a také město Ostrava. Statutární město Ostrava a Moravskoslezské inovační centrum jsou také aktivními partnery projektu. Řadíme se tak mezi vybrané evropské univerzity, které uspěly v tomto programu, kde byly doposud zařazeny jen tři největší české univerzity. Posuneme se však také v nabídce studijních příležitostí pro české i zahraniční studenty s využitím např. nových double degree studijních programů a významněji se propojíme také v oblastech vědy a výzkumu se zaměřením na klimaticky neutrální a inteligentní města, kam se chce dostat také Ostrava. Nadneseně však jde pouze o další krok pro naplňování naší strategie SMARAGD, a o další jasný důkaz, že to s transformací regionu myslíme vážně.“

Cílem projektu U!REKA SHIFT je dlouhodobá strategická spolupráce na integraci vzdělávání a výzkumu, zaměřuje se na udržitelný, lidský a inkluzivní přechod do klimaticky neutrálních a inteligentních měst. Evropská komise obdržela v rámci tohoto kola výzvy 65 žádostí a vybrala 20 nových aliancí, které tvoří více než 250 vysokoškolských institucí. Návrh aliance U!REKA, kterou krom VŠB-TUO tvoří také Amsterdam University of Applied Sciences, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences, University College Ghent a Politecnico de Lisboa, obdržel 88 bodů ze 100. Evropské univerzity jsou ambiciózní projekt, který povede k univerzitám budoucnosti. Cílem iniciativy je podpora evropských hodnot a identity i revoluce v kvalitě a konkurenceschopnosti evropského vysokého školství. Více informací o konsorciu naleznete na stránce www.ureka.eu.