08. 09. 2022

VŠB-TUO zahájila spolupráci s klíčovým hráčem na poli transferu technologií

Zástupci VŠB-TUO dnes podepsali smlouvu o spolupráci s Charles University Innovations Prague (CUIP) –  dceřinou společností Univerzity Karlovy, která zajišťuje přenos vědeckých poznatků do běžného života. V současnosti CUIP stojí nejen za technologickým transferem nejstarší tuzemské univerzity, ale úspěšně jej zajišťuje také pro vědce z dalších institucí.

„Velice si vážíme možnosti uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Charles University Innovations Prague, která v současnosti patří ke špičce transferových pracovišť v České republice, a stává se tak významných partnerem při naší snaze posílit business potenciál VŠB-TUO. Na naší univerzitě vzniká řada excelentních výsledků, které jsou zajímavé pro aplikační sektor a přispívají k progresivnímu rozvoji kraje, jenž má ambici stát se evropským centrem zelené energetiky, IT a materiálových technologií. Máme co nabídnout a CUIP je partner, který nám pomůže na základě svých dlouholetých zkušeností s rychlou implementací našich vizí a cílů. Významný posun v této oblasti je i jedním z našich závazků v strategické vizi SMARAGD a jejím projektu REFRESH,“ uvedl prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor Ivan. 

Podle předsedy správní rady CUIP Otomara Slámy je úkolem společnosti budovat partnerství napříč technologickým transferem v ČR. „Naším cílem je vyhodnotit komerční potenciál jednotlivých technologií a dostat je rychleji k partnerům z komerční sféry. Je nám tak ctí spolupracovat na realizaci společných cílů s kolegy z VŠB-TUO,“ řekl Sláma. 

Jeho tým se na základě smlouvy zaměří na posouzení a výběr technologie ke komercializaci, analýzu a ověření její uplatnitelnosti, vyhledávání partnera, vyjednávaní podmínek smluv, poskytování poradenských a manažerských služeb při zakládání obchodních společností za účelem uplatnění výsledků vědecké a výzkumné činnosti či zajištění propagace.