08. 12. 2023

Workshop CEET přinesl bilanci úspěchů i několik překvapení

E pluribus unum, aneb z mnohého jeden či jednota v rozmanitosti. Právě toto přísloví se stalo mottem třetího Workshopu Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO. Rčení odkazující na skutečnost, že pod hlavičkou CEET se spojila a spolupracují čtyři původně samostatná vědecká centra, zarámovalo rovněž nové promo video, které mělo na workshopu svou premiéru. Kromě bilancování končícího roku byly na programu i prezentace vědeckých úspěchů jednotlivých součástí CEET a vystoupil rovněž zástupce Fraunhoferovy inovační platformy na VŠB-TUO (FIP-AI@VSB-TUO) Vladislav Kolarik z Fraunhofer ICT.

„Letošní  rok vnímám jako velmi úspěšný. Zaměření CEET přesně vystihuje potřebu společnosti, společně tvoříme budoucnost energetiky,  a pokud se od někoho očekává pomoc při dekarbonizaci, tak je to CEET. V České republice jednoznačně  a věřím, že v blízké budoucnosti i v evropském měřítku,“ řekl v úvodu setkání ředitel CEET Stanislav Mišák.

V CEET v současné době pracuje 254 zaměstnanců, z toho 41 procent žen, což je velmi příznivý poměr a v měřítku technických oborů nadprůměrný. K letošním úspěchům výzkumníků  patří mimo jiné 188 publikací podle databáze Web of Science, což činí 1,7 publikace na jednoho pracovníka. Výsledky výzkumu materiálů pro energetiku a environmentální technologie, které se dostaly do špičkových vědeckých časopisů, představil Aristeidis Bakandritsos z Centra nanotechnologií (CNT). Ján Vereš z Výzkumného energetického centra se zaměřil na využití druhotných surovin a alternativních zdrojů energie pro oblast vodíkových technologií.

Mezinárodní projekty přestaly být slabinou

„Jestliže v minulosti bylo naší slabou stránkou malé zapojení do mezinárodních projektů, v letošním roce se situace výrazně změnila. Jsem hrdý na to, že jsme získali velké projekty s mezinárodním přesahem včetně projektů Horizon2020. Jako příklad mohu uvést  projekt EBEAM – Electron Beam Emergent Additive Manufacturing s finanční podporou z prestižního programu ERA Chairs Horizon Europe pod vedením Marka H. Rümmeliho,“ přiblížil další z úspěchů Mišák.

Renomovaný materiálový vědec prozradil, že do Ostravy přišel na základě předchozí dobré spolupráce se zdejšími vědci. „Takže když mi ředitelka Institutu environmentálních technologií před časem navrhla, že bychom mohli projekt do toho prestižního programu podat, souhlasil jsem,“ objasnil Rümmeli, jenž vybuduje na VŠB-TUO mezinárodní výzkumný tým, který bude využívat elektronové paprsky k vytváření nových materiálů s přesnou strukturou až na atomární úrovni.

K další mezinárodní kooperaci vyzval ve svém vystoupení Vladislav Kolarik z Fraunhofer ICT. Představil jak fungování Fraunhoferovy společnosti – největší organizace v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v Evropě, tak činnost Fraunhoferovy inovační platformy na VŠB-TUO, která je otevřena další spolupráci.

„Velmi se mi líbí témata, na nichž vědci v CEET pracují, neboť jsou velmi důležitá a aktuální. Pokud chceme dosáhnout udržitelnosti a chránit životní prostředí, je nejefektivnější cestou nabídnout lidem technologie, které pro ně budou užitečné. To je úkolem nás vědců, proto se vědě věnuji,“ řekl Kolarik.

CEET se podílí na špičkových národních projektech

CEET se ale může pochlubit i dalšími projektovými úspěchy. Jde například o projekt MATUR z operačního programu Jan Amos Komenský, na jehož řešení se budou podílet vědci z CNT, dokončení výstavby a zahájení činnosti Centra energetických a environmentálních technologií – explorer (CEETe), jehož možnosti na workshopu představil ředitel Centra ENET Lukáš Prokop, nebo rozjezd projektu Národní centrum pro energetiku II.

V poslední fázi schvalování je projekt REFRESH z operačního programu Spravedlivá transformace, v němž má CEET rovněž hrát výraznou roli. „REFRESH je vlajková loď strategie pro transformaci Moravskoslezského kraje a nám dává velké příležitosti pro vytvoření špičkových týmů a přípravu dalších mezinárodních projektů. Na základě řady diskuzí s partnery z jiných univerzit, partnery z praxe, statní a veřejné sféry, jsme  vytvořili jasnou strategii a máme velký potenciál posunout se ve vědě a výzkumu dál a řešit společenské výzvy, které před námi stojí,“ je přesvědčen Mišák.