21. 12. 2022

Zástupci MSIC čerpali inspiraci pro SMARAGD ve švédském Göteborgu

Inspiraci pro rozvoj Moravskoslezského kraje i strategii SMARAGD se vydal v říjnu hledat tým Moravskoslezského inovačního centra (MSIC) do Göteborgu. Druhé největší švédské město (a původně průmyslová oblast) totiž stihlo během pár desítek let udělat několik důmyslně promyšlených kroků, které jej vynesly až na samotný vrchol co do rozvinutosti  inovačního ekosystému. Ostatně Švédsko je v inovacích jedním ze světových lídrů. O poznatky z cesty se podělil CEO MSIC Pavel Csank.

Zjistili jste, co stálo za proměnou Göteborgu a v čem to může být podnětné pro nás? 

V průběhu 70. a 80. let minulého století ve městě zkolabovalo dominantní průmyslové odvětví. Výroba lodí a řada souvisejících hospodářských aktivit zajišťujících celému regionu nebývalou prosperitu během 15 let téměř zmizela. Ačkoliv by takováto situace mohla pro mnohé znít jako počátek krize, Švédové v ní viděli příležitost a postupně začali budovat mimořádně úspěšný inovační ekosystém, který přitahuje firmy a špičkové talenty z celého světa. A především, začali jej budovat společně. Švédský mindset je rozhodně něco, čím by se (nejen) Moravskoslezský kraj mohl inspirovat. Firmy, univerzity a samospráva zde společně komunikují, hledají řešení a posouvají sebe i celou zemi dopředu. Spolupráce těchto subjektů je založena především na společné důvěře, odhodlání, ale také píli. 

První zastávka na vaší cestě byla v kampusu Chalmers University of Technology. Jak se švédské myšlení založené na spolupráci a důvěře promítá do systému vzdělávání? 

Především tak, že vysoké školy ve Švédsku poskytují neuvěřitelně kreativní a podpůrné prostředí pro rozvoj podnikatelských nápadů. V kampusu, který jsme navštívili, se například rozprostírá unikátní Chalmers entrepreneurship village. Jedná se o podnikatelskou vesnici, kde studující mohou společně s učiteli a výzkumníky rozvíjet vlastní nápady na zlepšení světa skrze nové technologie a obchodní modely. Setkávají se zde mladí lidé napříč obory, a to dokonce z různých univerzit, a vytvářejí interdisciplinární týmy, které rozvíjí své podnikatelské vize.

V rámci cesty jste měli šanci si univerzitu projít a se studenty se potkat. Jak tedy studium probíhá a jaké jsou možnosti studujících?

Mladí lidé si zde spravují své interdisciplinární kurikulum sami. V rámci pětiletého studia se tak třeba první tři roky věnují umělé inteligenci a/nebo medicíně a k tomu následně na dva roky připojí studium managementu změn a/nebo business modelů. Málokdo je pro globální hospodářskou soutěž připraven tak jako oni. Vedle podnikatelské vesnice mohou pracovat i v unikátním „‘makers‘ space“, tedy v profesionálních dílnách a laboratořích. Využít mohou například laby pro „Carbon Capture Tech“, 3D printing, AI, industrial automation a mnoho dalšího. A co je klíčové, podnikatelským nápadům studentů je věnována potřebná péče. K dispozici jsou jim profesionální facilitátoři, vědci i profesionálové na business, kteří ověřují jejich produkt či koncept na trhu s reálnými zákazníky. A pokud se jejich podnikatelský nápad uchytí, mají možnost dostat se ke kapitálu a využít služeb různých podpůrných programů.

Navštívili jste také Lindholmen Science Park AB, moderní čtvrť, kde sídlí přední technologické společnosti. Co vás na tomto místě zaujalo nejvíce? 

Naprosto ojedinělé bylo především to, že firmy spolu nebojují v konkurenčním prostředí, ale naopak. Fungují zde totiž společná pracoviště, kde různé firmy, univerzity i startupy pracují dohromady. Například Volvo a Ericsson společně s dalšími pěti předními technologickými firmami spojilo své síly a vyhledávají po celém světě začínající podnikatelské subjekty, které jim pomohou naplnit cíle vlastních inovačních strategií. Tyto společnosti, které jsou světovými leadery ve svých oborech, jsou velmi atraktivní pro talenty z celého světa, a tak se Science Park nese v duchu rozmanitosti lidí, kultur i jazyků. To utváří také prostředí této čtvrti, kde je k dispozici velmi heterogenní volnočasové vyžití i různorodá gastronomie.

Jak byste spolupráci těchto společností popsal? 

Jedná se o mimořádně inspirativní ekosystémy, které jsou ve zkratce jen těžko popsatelné. Nicméně společným znakem všeho, co jsme zde viděli a slyšeli, je „brutální“ otevřenost, vzájemná důvěra, out of box myšlení a smysl pro hledání „win-win“ spolupráce tam, kde není na první pohled dosažitelná.

Svůj podíl na proměně Švédska má také městská samospráva. Jakými inovativními kroky se může chlubit?

Municipality z regionu zde vytvořily společnou profesionální jednotku odpovědnou za koordinaci realizace regionální inovační strategie. Ta staví především na rozvoji nových kompetencí lidí všeho věku, sociální inkluzi maximalizující potenciál lidí, udržitelnosti jako podnikatelské příležitosti a multilaterální spolupráci. Profesionální práce s daty i komunikace postavená na perfektních vizualizacích mimo jiné taky zajišťuje efektivní propagaci města, která láká zahraniční firmy i studenty.

Co byste z vaší zahraniční cesty vyzdvihl? Co vás nejvíce zaujalo?

Osobně jsem byl nejvíce nadšen návštěvou mimořádně inspirativního ekosystému GoCo Health Innovation City, řízeného společností Astra Zeneca. Právě ta si sem zve strategické partnery a start-upy z pečlivě vybraných technologických oblastí, s nimiž může tvořit a experimentovat v rozsahu, který je ve většině měst světa jen obtížně představitelný. Astra Zeneca staví především na otevřenosti a špičkových odbornících, díky čemuž může vytvářet budoucnost světa v některých oblastech zdravotnictví. 

Co považujete za největší rozdíl mezi tím, co jste viděli ve Švédsku, a mezi tím, co je vaším denním chlebem ve MSIC, v rozvoji MSK?

Největší rozdíl je v tom, co nelze ani postavit, ani koupit či zaplatit. Je to sdílená důvěra, postoje a zakořeněná spolupráce, která z velké části vyplývá z předchozí zkušenosti. Na konci této inspirativní cesty jsem si uvědomil, jak odlišné jsou zdejší způsoby myšlení, (ne)spolupráce, postoje k riziku, odlišným názorům apod. Všichni účastníci pracovní cesty však byli naprosto nabití pozitivní energií, někteří si dokonce začali tvořit vlastní seznamy kroků, jak švédskou inspiraci využít.

Myslíte si, že jednou se budou i k nám sjíždět inovátoři z celé Evropy nebo světa, aby se inspirovali, jak to děláme my v Ostravě? 

Na naše nápady a inovace se k nám jezdí už pravidelně dívat z Česka. A částečně už i ze zahraničí, například z Polska. Pokud vytrváme v našem úsilí, tak jsou návštěvy ze zbytku Evropy a světa už jen otázkou času.