SMARAGD

from black
to green
Společná vize rozvoje inovačního ekosystému a transformace Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region (SMARt And Green District)'

Co je SMARAGD?

SMARAGD (SMARt And Green District) je společná vize pro transformaci Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region. Představuje konkrétní plán pro vytvoření mezinárodně konkurenceschopného inovačního ekosystému, který podnítí další rozvoj regionu. Propojení partnerů z veřejné, komerční i akademické sféry nabízí řešení přínosné pro obyvatele i firmy v celém regionu.

Základem vize SMARAGD je rozvoj tzv. živých laboratoří v oblastech, které mají zásadní přínos pro zajištění dlouhodobé prosperity. Živé laboratoře tvoří otevřenou platformu pro mnohostrannou spolupráci špičkových odborníků a vědců, studentů, firem a zástupců veřejné sféry. Vzájemně se doplňující znalosti a zkušenosti zapojených partnerů pomáhají nacházet nové podnikatelské příležitosti a usnadní transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

REFRESH

Klíčový projekt vize SMARAGD

Co je nového?

Řekli o SMARAGDu

Jan Dohnal
Primátora města Ostrava
„Projekt REFRESH je prapůvodně společným dílem VŠB-TUO, Ostravské univerzity a města Ostravy, který jsme koncipovali jako stěžejní projekt v rámci Strategie Integrované teritoriální oblasti Metropolitní oblasti Ostravsko. Je jasné, že v průběhu času doznal změn a je součástí celkového konceptu SMARAGD. Vnímám stále jako velmi přínosné propojení společensko-vědního výzkumu s technickým. Město jde naproti pomocí při získávání a udržení vědců v Ostravě a poskytováním služeb pro jejich zasídlení. Považuji za důležité spojení dvou poměrně odlišných světů, kterými jsou společenské a technické vědy. Jedná se o trend, který je ve světě poměrně nový a přináší s sebou možnost rozvoje skutečně v celém kontextu. Do projektu REFRESH vkládám velké naděje, věřím, že se podaří zajistit konkrétní výstupy z oblastí výzkumu materiálů, energetiky, průmyslu 4.0 a jejich účinné reflexe do aplikace v poloprovozu a v plném provozu konkrétních výrobních firem.“
Václav Snášel
rektor VŠB-TUO
Projekt REFRESH chápeme jako motor transformace regionu. To, co je podle nás nejdůležitější pro transformaci univerzity a regionu, jsou studenti s kvalitním technickým vzděláním korespondujícím s potřebami společnosti. Dalším faktorem je podpora podnikavosti. Na těchto cílech pracujeme v rámci strategie SMARAGD s Moravskoslezským inovačním centrem. Chceme také, aby v rámci tohoto projektu vzrostla přítomnost firem v univerzitním kampusu.
Pavel Csank
předseda představenstva MSIC
Největší přínosy SMARAGD vidíme v tom, že máme dlouhodobou společnou vizi s klíčovým subjektem inovačního ekosystému. Zakladatelé technologických firem a jejich stěžejní zaměstnanci jsou nejčastěji absolventy technické univerzity. To je pravidlo inovačních ekosystémů ve všech regionech. Současně nám společná práce na této vizi umožnila si vzájemně mnohem lépe porozumět. Otevřeli jsme řadu nových společných příležitostí, na některých se již pracuje.
Igor Ivan
prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci
Naší ambicí je přinést do regionu novou energii, nové příležitosti, odborníky, studenty, firmy a technologie, které reagují na současné globální výzvy a zajistí udržitelnost hospodářského rozvoje. SMARAGD a klíčový projekt této vize REFRESH jsou postaveny na rozvoji takzvaných živých laboratoří. Ty propojují všechny zmíněné segmenty, napomáhají vzniku mnoha synergií a podporují rozvoj spolupráce napříč aplikační a akademickou sférou.

Napsali o nás

Počítačové viry jako obrazy
16. července 2024 Česká televize - Události v regionech
Zobrazit
Zobrazit
České nanoroboty odstraňují z vod mikroplasty
4. července 2024 vedavyzkum.cz
Zobrazit
Zobrazit

Partneři