TRAUTOM

Kompetence pro 21. století

Projekt TRAUTOM – Kompetence pro 21. století je zaměřený na systematickou podporu vzdělávání v klíčových průmyslových odvětvích v oblasti zelené a digitální transformace regionu. Díky spolupráci se zaměstnavateli a špičkovými experty přispěje k připravenosti firem a občanů na změny na trhu práce.

Propojením průmyslového a akademického sektoru vznikne robustní znalostní báze zachycující dopad technologické transformace na budoucí kvalifikační a kompetenční předpoklady zaměstnanců. Bude sloužit středním a vysokým školám k inovaci vzdělávacího kurikula a k rozvoji programů dalšího vzdělávání, Úřadu práce ČR k cílení rekvalifikací a firmám k rozvoji reskillingu a upskillingu. Stane se také základem pro nově vznikající podpůrné a poradenské služby MS Paktu pro firmy a občany Moravskoslezského kraje

Projekt TRAUTOM bude mostem mezi excelentními pracovišti a inovačními lídry regionu a místními průmyslovými podniky.

Project partner: