04. 04. 2024

Industry 4.0 & Automotive Lab posílil Mazin Abed Mohammed

Dalším z excelentních zahraničních vědců, které projekt REFRESH přivedl na VŠB-TUO, je odborník na umělou inteligenci, strojové učení, biomedicínské výpočty či bioinformatiku Mazin Abed Mohammed. V rámci projektu bude na Fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI) oporou nově budované Laboratoře inteligentní senzoriky a pokročilých metod zpracování signálů, která bude součástí Industry 4.0 & Automotive Lab.

Absolvent University of Anbar se na VŠB-TUO dostal přes Universiti Teknikal Malaysia Melaka, v minulosti působil také na prestižní University of Deusto ve Španělsku v rámci eVIDA Laboratory. Důvodem pro jeho příchod do Ostravy bylo jak špičkové vědecké zázemí FEI, tak existence a zaměření projektu REFRESH.

„Velmi se mi líbí myšlenka živých laboratoří v projektu REFRESH. Mohu potvrdit, že tato koncepce je velmi populární v zahraničí. V rámci koncepce laboratoře Industry 4.0 & Automotive Lab vidím velké možnosti pro IoT senzory, aplikace strojového učení, technologie blockchainu, aplikaci pokročilých metod zpracování signálů a dalších technologií. Velký dojem na mě udělala budova TL3, kde je reálná výrobní linka, Mobility lab i další. Dle mého názoru se zde skvěle propojuje kybernetika, informatika a elektrotechnika. Již se domlouváme na využití dat z těchto unikátních platforem pro výzkum,“ uvedl Mazin Abed Mohammed.

Podle proděkana FEI Radka Martinka předcházela příchodu docenta Mazina zhruba roční spolupráce. „Aktivně spolupracujeme v oblasti strojového učení, Edge/Fog Computing, blockchainu, biomedicínských výpočtů, při analýzách velkých dat či pokročilých metodách zpracování signálů. Využití těchto progresivních technologií můžeme najít v řadě oblastí, jimž se dlouhodobě věnujeme, například v biomedicíně, průmyslu, telekomunikacích, automobilovém průmyslu a dalších aplikacích,“ uvedl Martinek.

Společnou vizí je využívání unikátních datasetů, které budou vznikat v rámci koncepce Laboratoře inteligentní senzoriky a pokročilých metod zpracování signálů. Půjde o data z průmyslu směřující k prediktivní údržbě, biomedicínská data – např. monitorování pracovníků nebo řidičů, data z automobilových systémů, inteligentních budov a podobně.

„Náš region se díky aktivitám Industry 4.0 & Automotive Lab stane národním lídrem pro udržitelné generování odborných kapacit a poskytování R&D služeb pro plošnou průmyslovou digitalizaci v prostředí výrobního designu, výrobního procesu s prvky Průmyslu 4.0 a robotiky, skladování a přepravy a v neposlední řadě administrativy. Stejně tak pro oblast automatizace ve veřejné dopravě s řešením inovací infastruktury pro propojenou, autonomní a kooperující mobilitu a aplikací nových vysokorychlostních komunikačních prostředků,“ uvedl vědecký ředitel živé laboratoře Petr Šimoník.