06. 06. 2024

VŠB-TUO obhájila pozice v prestižním QS World University Rankings

Mezi 1500 nejlepšími univerzitami světa se i letos nachází VŠB-TUO. Ve světovém žebříčku QS World University Rankings 2025, v němž prošlo hodnocením rekordních 5633 univerzit ze 106 zemí, se VŠB-TUO umístila stejně jako před rokem na sdílené 1001. až 1200. pozici. Z 16 tuzemských univerzit, které v rankingu figurují, je společně s Univerzitou Hradec Králové desátá.

Metodika QS je založena na devíti klíčových ukazatelích. Největší váhu, celkem 30 procent, má Akademická pověst, za ní následují kritéria Počet citací na akademické a VaV pracovníky (20 procent), Reputace u zaměstnavatelů (15 procent) a Poměr studentů a akademických a VaV pracovníků (10 procent). Pětiprocentní váhu mají ukazatele Zaměstnatelnost, Podíl zahraničních akademických a VaV pracovníků, Mezinárodní výzkumná síť, Podíl zahraničních studentů a Udržitelnost. 

„QS World University Rankings patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní srovnání vysokých škol. Zatímco v celkovém pořadí si VŠB-TUO udržela v porovnání s předchozím rokem stejnou pozici, například v Podílu zahraničních studentů si meziročně výrazně polepšila a celkové 442. místo je jejím nejlepším umístěním ze všech devíti ukazatelů. Zlepšené skóre jsme zaznamenali i u dalších ukazatelů, na celkovém umístění se to ale neprojevilo,“ uvedla specialistka pro mezinárodní hodnocení a žebříčky na VŠB-TUO Kateřina Angus.

V tuzemském srovnání si univerzita nejlépe stojí v kategorii Reputace u zaměstnavatelů, kde je z 16 tuzemských vysokých škol šestá. Ve světovém srovnání pak stejně jako před rokem figuruje na pozici 601+, přestože si skóre meziročně mírně zlepšila z 10,3 na 10,5.  V tomto ukazateli jsou univerzity hodnoceny na základě zpětnovazebních dotazníků QS Employer Survey.

Na sedmé příčce v tuzemském srovnání se VŠB-TUO nachází v Udržitelnosti. Na osmé pozici pak figuruje v ukazateli Podíl zahraničních studentů, který dokládá nejen to, jak dobře si vede univerzita ve vztahu k zahraničním studentům včetně slovenských, ale i jak internacionalizovaná je studentská zkušenost na univerzitě. Oproti předchozímu roku skóre poskočilo z 22 na 28,3.

Vůbec nejvyššího skóre – 50,2 dosáhla VŠB-TUO v ukazateli Mezinárodní výzkumná síť, kde je mezi tuzemskými univerzitami na devátém místě a ve světovém srovnání na pozici 701+. Toto hledisko odráží schopnost univerzit navazovat výzkumná partnerství s dalšími vysokoškolskými institucemi. Metrika zohledňuje pouze taková partnerství, jejichž výsledkem jsou nejméně tři společné publikace v průběhu pěti let.

V 21. vydání světového žebříčku stojí nejvýše, stejně jako v minulých letech, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Na druhé pozici je Imperial College London a na třetím University of Oxford. První desítce vévodí univerzity  z USA a Velké Británie, doplněné ETH Zurich a National University of Singapore na sedmé a osmé pozici. Z tuzemských univerzit nejlepšího postavení dosáhla Univerzita Karlova na 246. místě následovaná Masarykovou univerzitou (408.) a Českým vysokým učením technickým v Praze (420.)

Kompletní výsledková listina je dostupná na Kompletní výsledková listina QS WUR 2025