19. 02. 2024

Značku projektu REFRESH posílí logo

Nastartovat s pomocí špičkových vědců a ve spolupráci s firmami a veřejnou správou změny, které pomohou k proměně Moravskoslezského kraje v chytrý a zelený region – i to je jeden z cílů projektu REFRESH z operačního programu Spravedlivá transformace. Právě tuto transformační cestu symbolizuje logo, které bude s propagací projektu nově spojeno.

Kromě hlavního řešitele, jímž je VŠB-TUO, jsou partnery projektu Ostravská univerzita, Moravskoslezské inovační centrum i Freaunhoferova společnost. Zájem o spolupráci potvrdila i řada firem, s nimiž VŠB-TUO spolupracuje.

Vzhledem k rozmanité cílové skupině, kterou primárně tvoří firmy či partneři z veřejné správy, jsme se snažili, aby logo bylo co nejvíce přímočaré a vypovídající. Myslím, že je jednoduché a zároveň dostatečně vystihuje podstatu projektu. Podařilo se nám připravit největší projekt v historii univerzity, který si své logo s jasným odkazem na VŠB-TUO a obsah zaslouží a bude mu slušet,“ uvedl ředitel REFRESH a prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor Ivan.

Projekt REFRESH je klíčovým nástrojem strategie SMARAGD (SMARt And Green District) pro transformaci Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region. Představuje konkrétní plán pro vytvoření mezinárodně konkurenceschopného inovačního ekosystému, který podnítí další rozvoj regionu.

Symbolika loga vychází ze samotného názvu REFRESH, který v obecném významu vizuálně odkazuje na proces obnovy. Dílčí části názvu pak akcentují opětovné využití zdrojů (RE), potažmo svěžest a neotřelost cíle projektu – FRESH. Symbol v sobě nese prvky cyklického, udržitelného využití přírodních zdrojů, detail listu pak klade důraz na zelenou energii. Barevnost loga vychází jak z barevnosti loga VŠB-TUO, tak i z motta celé strategie SMARAGD, tedy ‚from black to green‘,“ objasnil autor loga Zoran Kerkez.

Projekt REFRESH čeká v těchto dnech na konečné rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 2,5 miliardy korun.